Bán đất Huy Hoàng :
holine: 090 9988697

-Bán đất Huy Hoàng Lô G, D, 8x20, đường 40M, sd. Giá 75tr
- Bán đất Huy Hoàng 8x20m đdcv 26tr/m.
- Bán đất Huy hoàng lô, S 8x20m đường 20m đdbv giá 35tr/m
-Bán đất Huy Hoàng Lô J, 15x20, đường 25M, sổ đỏ. Giá 41tr
-Bán đất Huy Hoàng Lô F, 5x20, đường 20M, sổ đỏ, đối diện TTTM. Giá 56tr
-Bán đất Huy Hoàng Lô K, M, 8x20, đường 20M, sổ đỏ. Giá 45tr
-Bán đất Huy Hoàng Lô M, 8x20, sổ đỏ, đối diện TTHC, đường 20M. Giá 55tr
-Bán đất Huy Hoàng Lô K, 8x20, đường 12M, sổ đỏ, hướng TN. Giá 34tr
-Bán đất Huy Hoàng Lô J, N, Q, 15x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 34tr
-Bán đất Huy Hoàng Lô S, O, 8x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 29tr
-Bán đất Huy Hoàng Lô E, 5x20, đường 20M, sổ đỏ. Giá 44tr
-Bán đất Huy Hoàng Lô F, 5x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 29tr
LH: holine: 090 9988697