0985199998 ==== 4200k
sang tên chính chủ dù bạn ở nơi đâu
có fix cho ae thiện chí
lh: 0989.910.910 or 0966.479.479