Tin học chiếm ít giờ nhất trong chương trình phổ thông mới

Theo dự kiến Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể kèm theo Đề án Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Tin học là môn học có số lượng tiết học ít nhất trong số các môn học.

Dự kiến Chương trình giáo dục phổ thông hướng tới mục tiêu giúp học sinh hình thành và phát triển 3 nhóm năng lực gồm năng lực làm chủ và phát triển bản thân, năng lực về quan hệ xã hội, và năng lực công cụ. Trong đó, năng lực sử dụng CNTT-TT được đứng đầu bảng trong nhóm năng lực công cụ, trên cả năng lực sử dụng ngôn ngữ và năng lực tính toán.
Thế nhưng, trong các lĩnh vực giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông lại không tai ola kul thấy có môn CNTT hay Tin học mà chỉ có môn Công nghệ được phân nhỏ và thay đổi tên gọi theo từng cấp học. Trong đó, cấp Tiểu học có môn Máy tính - Kĩ thuật, cấp Trung học cơ sở là môn Tin học ứng dụng - Công nghệ, còn cấp Trung học phổ thông được gọi là môn Tin học, Công nghệ.
Số lượng tiết học của môn Tin học ít nhất trong số các môn học của chương trình giáo dục phổ thông. Tổng lượng tiết học của môn Ngôn ngữ là 2.415 tiết/năm; môn Toán là 1.155 tiết/năm; môn Thể chất 840 tiết/năm; môn Nghệ thuật (Âm nhạc - Mỹ thuật) và môn Đạo đức - Công dân đều có 630 tiết/năm… Trong khi đó, môn Công nghệ chỉ có 525 tiết/năm.
Ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, nội dung học chủ yếu là một số lí thuyết về máy tính, bản chất công nghệ, ảnh hưởng của công nghệ với đời sống con người, cách thiết kế và giải quyết vấn đề có sử dụng và khai thác công nghệ.
Học sinh Tiểu học có thể nhận biết một số thiết bị cơ bản của lĩnh vực CNTT-TT, thực hiện được một số thao tác cơ bản của hệ điều hành và một số phần mềm thông dụng hỗ trợ quá trình học tập. Học sinh Trung học cơ ở có thể sử dụng đúng cách các thiết bị CNTT-TT để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, nhận biết thành phần của hệ thống CNTT-TT cơ bản, sử dụng được phần mềm hỗ trợ học tập, lưu trữ dữ liệu vào các bộ nhớ khác nhau tại thiết bị và trên mạng Internet.

Ở cấp Trung học phổ thông có thêm nội dung chuyên sâu, mở rộng về khoa
tai game rambo lun học máy tính, công nghệ để trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và đáp ứng nhu cầu học lên cao. Học sinh có thể lựa chọn và sử dụng hiệu quả các thiết bị CNTT-TT để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, hiểu được các thành phần của hệ thống mạng để kết nối, điều khiển và khai thác các dịch vụ trên mạng, tổ chức và lưu trữ dữ liệu an toàn, bảo mật trên các bộ nhớ khác nhau với những định dạng khác nhau.
Với những nội dung được học trên lớp, học sinh có thể sử dụng CNTT-TT để hỗ trợ quá trình tư duy, hình thành ý tưởng mới cũng như lập kế hoạch giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tế; sử dụng công cụ CNTT-TT để chia sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác với người khác một cách an toàn, hiệu quả.
Máy tính - Kĩ thuật là môn học bắt buộc ở các lớp Tiểu học. Lên cấp Trung học cơ sở, Tin học ứng dụng -
tai game dau truong thu
Công nghệ là môn học bắt buộc tự chọn (được cấu trúc gồm các chủ đề để học sinh tự chọn). Còn ở cấp Trung học phổ thông, học sinh có thể tự chọn học Tin học hoặc Công nghệ.