mình can thanh ly khoan hơn 200 sim*beeline ty phú 2
giá 8k/1 cái tại TPHCM ai can thi lien he sdt minh nhé nieu mua tren 200 minh se bot them de cho anh em ban' lay lời*