Tại sao chúng ta nên dùng nước diệp lục để đào thải độc tố và tăng sức đề kháng mỗi ngày?
Việc ăn uống hàng sử dụng thức ăn thừa đường, protein, chất béo; và thiếu chất rau xanh (hàm lượng lớn diệp lục, các vitamine A, C, E, K ... và các khoáng chất Zn, Se, ...) làm cơ thể mất cân bằng về dinh dưỡng...

Các vitamin, khoáng chất, chất vi lượng bổ sung vào cơ thể cũng không được chú trọng. Về lâu dài khiến cơ thể gặp phải những vấn đề sau:

http://www.dieplucto.com/2014/04/Die...ai-doc-to.html


Tại sao chúng ta nên dùng nước diệp lục để đào thải độc tố và tăng sức đề kháng mỗi ngày?
Việc ăn uống hàng sử dụng thức ăn thừa đường, protein, chất béo; và thiếu chất rau xanh (hàm lượng lớn diệp lục, các vitamine A, C, E, K ... và các khoáng chất Zn, Se, ...) làm cơ thể mất cân bằng về dinh dưỡng...

Các vitamin, khoáng chất, chất vi lượng bổ sung vào cơ thể cũng không được chú trọng. Về lâu dài khiến cơ thể gặp phải những vấn đề sau:

http://www.dieplucto.com/2014/04/Die...ai-doc-to.html