0966.356.268 =650
0969.825.268 =590
0962.930.668 =550
0968.201.886 =550
0962.931.686 =550
Toàn bộ là sim mới nguyên kít mãi mãi nhé

liên hệ : 0989 404 111