SRO PHỤC HƯNG MAP 120

SERVER PHỤC HƯNG
ALPHA TEST : 13h00 ngày 30/08/2014
OPEN BETA : 13h00 ngày 06/09/2014
I. Chức năng Website :
 • Chức năng Website:Sercurity 100%
 • Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
 • Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
 • Lấy lại mật khẩu
 • Tẩy điểm
 • Reset Point
 • Reset Sát Nhân ( PK)
 • Reset Skill
II. Thông tin thêm về Game
 • Race: China , Europe
 • Max Lv : 120
 • Item : D12 Ngoại Hình D13 hiệu ứng chuẩn Silkroad
 • Exp/Sp Rate: X50
 • Party Exp/SP : X60
 • Drop Item : x10
 • Gold drop : x5
 • Skill Max : 120
 • Rate Alchemy : 1>3 100% . 4>> random
 • Hệ thống đồ Drop Son Som Sun D13 Hoàn chỉnh
 • Hệ Thống CTC hoàn thiện vào tối thứ 7 hàng tuần cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn
 • Hệ Thống Biểu Tượng Guild/Liên minh được fix 100%Hỗ trợ Alphatest: ( 13h00 ngày 30/08/2014)
 • Max lv 120
 • Full Set sun D12 Bán trong Shop Full Blue
 • Full 999999 silk
 • Full 9999b GoldHỗ trợ Open chính thức: ( 13h00 ngày 06/09/2014)
 • Pet nhặt đồ 3 ngày ( Heo Hồng )
 • 1000 Bình HP/MP đặc biệt
 • 50 DCN
 • 500k SP
 • 500k gold
 • Full SUN D1 - D9 Bán trong NPC các thành
BQT trân trọng kính mời Toàn thể lữ khách sro cùng tham gia , Tạo ra 1 sân chơi hoàn hảo !