Tòa nhà ký hiệu N07 – B1 gồm 2 khối, cao 27 tầng : là tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở - Tầng 1,2,3: bố trí sảnh, khu dịch vụ, phòng sinh hoạt cộng đồng… Diện tích xây dựng tầng 1 là 1506 m2, Diện tích xây dựng tầng 2, 3 là bằng nhau, mỗi tầng 1607m2, cao 4,2m - Từ tầng 4 đến tầng 27: Bố trí căn hộ, diện tích sàn xây dựng mỗi tầng 1516 m2, mỗi tầng cao 3,3 m. Tổng số căn hộ 225 căn. - Diện tích: 84, 89, 107, 110, 129, 146, 147, 169 m2... Tòa nhà ký hiệu N07-B2 là 1 khối cao 21 tầng - Tầng 1,2,3: bố trí sảnh, khu dịch vụ, phòng sinh hoạt cộng đồng… - Diện tích xây dựng tầng 1 là 802 m2, Diện tích xây dựng tầng 2,3 là bằng nhau, mỗi tầng 798 m2, cao 4,2m - Từ tầng 4 đến tầng 27: Bố trí căn hộ, diện tích sàn xây dựng mỗi tầng 777 m2, mỗi tầng cao 3,3 m. Tổng số căn hộ 108 căn. - Diện tích: 86, 89, 107, 110, 129, 148 m2... Tòa nhà ký hiệu N07 – B3 gồm 17 tầng và 2 khối: là tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở - Tầng 1,2,3: bố trí sảnh, khu dịch vụ, nhà trẻ,phòng sinh hoạt cộng đồng… Diện tích xây dựng tầng 2,3 là bằng nhau, mỗi tầng 1607m2, cao 4,2m - Từ tầng 4 đến tầng 17: Bố trí căn hộ, diện tích sàn xây dựng mỗi tầng 1539 m2, mỗi tầng 14 căn, cao 3,3 m. Tổng số căn hộ 196. - Diện tích: 74, 76, 84, 87, 91, 93, 120 m2 Tòa B3 đã bàn giao nhà tháng 1 năm 2013 Tòa B2,B1 giao nhà quí 2 năm 2013 Giá bán :28- 31 tr/m2 Lh Minh 0974713391