Cn bán bit th thuc khu sinh thai nghĩ dưỡng Villa Park Phú Hu. căn liên kế (8x17) hướng Nam, giá 3,1 tỷ( tl) Khu dân cư đã có người v .
Mi thông tin xin liên h: C Nga: 0909668387 (phòng kinh doanh d án).