Giảm trước bạ ôtô tại Hà Nội từ 12/7
Giảm trước bạ ôtô tại Hà Nội từ 12/7
Lệ phí trước bạ ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu tại Hà Nội chính thức giảm xuống mức 12% từ ngày 12/7...
Toyota Cần Thơ


Toyota Can Tho


Việc giảm mức thu lệ phí trước bạ được nhận định là sẽ giúp tăng sức mua ôtô trên thị trường, qua đó góp phần gỡ khó cho các doanh nghiệp trong ngành.
http://canthotoyota.com.vn/entry.php?id=264
Giảm trước bạ ôtô tại Hà Nội từ 12/7
Lệ phí trước bạ ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu tại Hà Nội chính thức giảm xuống mức 12% từ ngày 12/7...
Toyota Cần Thơ


Toyota Can Tho


Việc giảm mức thu lệ phí trước bạ được nhận định là sẽ giúp tăng sức mua ôtô trên thị trường, qua đó góp phần gỡ khó cho các doanh nghiệp trong ngành.
http://canthotoyota.com.vn/entry.php?id=264
Giảm trước bạ ôtô tại Hà Nội từ 12/7
Lệ phí trước bạ ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu tại Hà Nội chính thức giảm xuống mức 12% từ ngày 12/7...
Toyota Cần Thơ


Toyota Can Tho


Việc giảm mức thu lệ phí trước bạ được nhận định là sẽ giúp tăng sức mua ôtô trên thị trường, qua đó góp phần gỡ khó cho các doanh nghiệp trong ngành.
http://canthotoyota.com.vn/entry.php?id=264
Giảm trước bạ ôtô tại Hà Nội từ 12/7
Lệ phí trước bạ ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu tại Hà Nội chính thức giảm xuống mức 12% từ ngày 12/7...
Toyota Cần Thơ


Toyota Can Tho


Việc giảm mức thu lệ phí trước bạ được nhận định là sẽ giúp tăng sức mua ôtô trên thị trường, qua đó góp phần gỡ khó cho các doanh nghiệp trong ngành.
http://canthotoyota.com.vn/entry.php?id=264