Cửa đi có sẳn khoá tay nắm . Kính 5 ly, màu xám trắng. Thanh lý 600 ngàn / cửa đi; 300 ngàn / cửa sổ ... lấy hết có giảm giá .

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]