[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/21/1168956/201303150535_edx_le_gp.jpg[/IMG]
Tiếp nối sự thành công của các dòng máy EDX trước đây như EDX-700HS/800HS/900HS, EDX-720, EDX-GP, hãng SHIMADZU tiếp tục cho ra đời model máy EDX mới nhất EDX-LE (Light and Easy, Limited Edition) dành riêng cho ứng dụng RoHS/ELV.
[B]Ứng dụng:[/B]
[B]** -[/B] Dùng để xác định hàm lượng các chất độc hại như Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd), Crom (Cr) và Brom (Br) theo tiêu chuẩn RoHS/ELV, cũng như để xác định hàm lượng Clo có trong nguyên vật liệu, sản phẩm.
[B]** -[/B] Không cần Nitơ lỏng để làm mát (làm mát bằng điện).

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]