Thiết lập IP tĩnh cho máy tính trên Windows
Sử dụng địa chỉ IP động DHCP có nhiều lợi thế nhưng trong một số trường hợp nhất định, bạn cần phải sử dụng IP tĩnh ngăn ngừa xung đột địa chỉ giữa các thiết bị và cho phép bạn quản lý chúng dễ dàng hơn. Các bạn có thể làm theo cách sau đây, hầu như cách này có thể thực hiện trên tất cả Windows thông dụng từ Vista tới Windows 8.1 - Trên Windows XP các bạn làm như sau:

Click chuột phải lên biểu tượng "My Network Places".

Click chuột phải vào biểu tượng kết nối ở mục "LAN or High-Speed Internet" và chọn "Properties".

Chọn "Internet Protocol(TCP/IP)" và click "Properties".

Thay đổi địa chỉ IP, Subnet mask, Default Gateway và DNS Server sau đó click "OK".

Click "Close" để hoàn tất quá trình thiết lập.
2- Trên Windows 7 các bạn làm như sau:

Click Start, gõ "network and sharing" trên hộp Search và chọn "Network and Sharing Center".

Click "Change adapter settings".

Click chuột phải lên biểu tượng kết nối và chọn "Properties".

Chọn "Internet Protocol Version 4 TCP/IPv4)" và click "Properties".

Thay đổi địa chỉ IP, Subnet mask, Default Gateway và DNS Server sau đó click "OK".

Click "Close" để hoàn tất quá trình thiết lập
Chúc bạn thành công!
LNMC