Mực Photocopy

Mã sản phẩm: mực INKMAX AR-312AT

Giá: Call

Chức năng: Dùng cho máy Sharp MX-M 260, 261, 310, 311, 5726, 5731

Trọng Lượng: 450g / Ống

LH: Công ty Cổ Phần DTP
Địa chỉ: 468 Cao Thắng Nối Dài, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: KD Đại Lý: - Fax: (08) 5.4044.778
: KD Tiêu Dùng: - Fax: (08) 5.4043.777