Gạt Nhỏ SamSung 3050

Mã sản phẩm: Gạt Nhỏ SamSung 3050

Giá: Call

Chức năng: Dùng cho Dụng Cho máy in Samsung ML 3050, 3470 * SCX 5300, 5530 * Xerox 3300, 3482, 3435 * Dell 1815

Công ty Cổ Phần DTP
Địa chỉ: 468 Cao Thắng Nối Dài, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: KD Đại Lý: - Fax: (08) 5.4044.778
: KD Tiêu Dùng: - Fax: (08) 5.4043.777