Địa điểm ăn uống
Phần quà hấp dzữn đến từ nhà tài trợ:
- 02 bạn có lượng Likes cao nhất (tối thiểu là 15 likes).
- 02 bạn do Ban quản trị của DDAU lựa chọn.
- 01 bạn do đại diện Pizza Hut lựa chọn.
- Kèm 5 vé Buffet Party Sinh Nhật ĐĐAU diễn ra trong tháng 10/2014 ( do BTC bình chọn trong tuần cuối cùng của cuộc thi )
Chi tiết liên hệ : http://goo.gl/x4uyE6