cần mua lô sim 096 liêng 123,234,345,456,567,678 và 111,222,333,444,555,777,... ai có báo giá cái
yahoo: vaodaydechat
phone: 0962.152.234