74% khiếu nại của người tiêu dùng thuộc lĩnh vực viễn thông - truyền hình

Trong 8 tháng đầu năm 2014, Cục Quản lí cạnh tranh, Bộ Công Thương đã tiếp nhận và xử lí tổng số 790 khiếu nại từ người tiêu dùng. Trong đó, 74% là khiếu nại liên quan tới lĩnh vực viễn thông, truyền hình.

Theo Cục Quản lí cạnh tranh, tổng số vụ khiếu nại từ người tiêu dùng tai ola kul trong 8 tháng đầu năm 2014 đã cao gấp hơn 3 lần so với cả năm 2013 (215 khiếu nại).
Số lượng sản phẩm và dịch vụ bị khiếu nại rất đa dạng, từ những sản phẩm đặc biệt có giá trị lớn như bất động sản, phương tiện vận tải đến sản phẩm có giá trị nhỏ hơn như hàng hóa, dịch vụ thường ngày, giáo dục, giải trí…
Nhóm hàng hóa có tỉ lệ khiếu nại cao nhất là tai game dau truong thu viễn thông, truyền hình - 74% (585 vụ khiếu nại), thấp nhất là Internet, máy tính - 0,46%. Số lượng khiếu nại liên quan đến lĩnh vực điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng chiếm 6%.
Trong các phương thức tiếp nhận khiếu nại, Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng (calling center qua số điện thoại 04. 39387846) là kênh tiếp nhận nhiều khiếu nại nhất với số lượng là 647 cuộc gọi đến (chiếm tỉ lệ 81,8% tổng số khiếu nại). Tiếp đến là kênh điện thoại cố định 04. 22205022 với tỉ lệ 10,3%. Khiếu nại trực tiếp trên website bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chiếm 5,4%, và khiếu nại qua đường văn thư (bưu điện) chỉ chiếm 2,5% tổng số khiếu nại.
Công ty Cổ phần thanh toán điện tử Việt (Vietpay) là đơn vị bị người tiêu dùng khiếu nại nhiều nhất trong 4 tháng giai dau sinh tu đầu năm, với tổng giá trị tranh chấp lên đến hàng tỉ đồng.
Theo ICTnews.