500k /2 sim . tk 150k
sim chính chủ , nguyên kít .
ưu tiên anh chị em đến trước - 10%

tell : 0943.25.7172

~o)0917 .48 . 1516
~o) 0947 .48. 1516