Địa chỉ học kế toán thuế tổng hợp thực hành tại hà nội.
1. Học thực hành kế toán thuế :
+ Thực hành lập hóa đơn chứng từ, phân biệt hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ.
+ Học kê khai thuế GTGT hàng tháng, lên báo cáo thuế trên phần hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng. Học cách điều chỉnh sai sót, kê khai bổ sung.
+ Học cách tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực hành lên báo cáo thuế quý, làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
+ Học cách tối ưu hóa số thuế phải nộp.
+ Thực hành quyết toán thuế.
+ Học cách mở sổ sách.
+ Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào sổ.
2. Thực hành lên sổ sách bằng hóa đơn chứng từ sống trên Excel hoặc các phần mềm kế toán Fast, Misa
+ Lên các sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, phải trả, xuất – nhập – tồn…
+ Lập các bảng trích khấu hao, phân bổ TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn…
+ Lập bảng tính lương và các khoản trích theo lương.
+ Lập sổ cái chi tiết cho từng loại tài khoản.
+ Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện sổ sách trước khi làm báo cáo.
3. Học cách lập báo cáo tài chính cuối năm: Hướng dẫn chi tiết cách làm bảng cân đối kế cách khắc phục và điều chỉnh các sai sót nếu có. (thủ thuật cân đối lãi lỗ) báo cáo kết quả kinh doanh và thuyết minh Báo cáo tài chính,toán, Học

4. In sổ sách.
Lồng ghép vào trọng quá trình giảng dạy là những kỹ năng thủ thuật dạy kế toán chuyên sâu mà Công ty kế toán An Nguyên đã tích lũy được trong 14 năm làm nghề Dịch vụ kế toán Thuế. Nay truyền lại cho các bạn để các bạn sẽ luôn cảm thấy tự tin trong công việc của mình.

Đường Lê Văn Lương – Hà nội
P 1003 – Tòa Tháp A- 173 Xuân Thủy- Cầu Giấy .
Mọi chi tiết xin liên hệ : Mr Hải - 0989.643.162