0949.900.909

0949.90.09.09

Trả trước chính chủ

Giá:....1800k (call là fix)

0944.35.95.95

Giá:....800k

Lấy cả 2 giá đẹp nhé !!!!!!

Call: 0944.35.95.95

Thanks !!!!!!!