Cần tiền thanh lý nhanh sim năm sinh viettel 1997
0969.21.1997___ 1000k___ nguyên kít, full time

anh em kết xin liên hệ chữ ký. thanks