Cài đặt phần mềm kế toán TONY

Phân hệ Quỹ trong Tony Accounting giúp doanh nghiệp quản lý tốt về thu, chi, tồn quỹ, về tình hình biến động dòng tiền tại doanh nghiệp Tất cả báo cáo xuất ra được Excel và các định dạng khác: HTML, hình ảnh, PDF. Nhập số dư ban đầu của tài khoản từ excel. Chương trình cài đặt sẽ tự setup Font chữ hệ thống, database, biểu tượng. Ngoài việc cung cấp báo cáo lãi lỗ chi tiết, tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, phần mềm có thể cung cấp các báo cáo lãi lỗ theo yêu cầu quản lý như báo cáo lãi lỗ theo hợp đồng, theo kho…. Cho phép theo dõi và lập hóa đơn cho đơn vị bán đúng giá hưởng hoa hồng và đơn vị nhận ủy thác, xuất nhập khẩu. Chương trình sẽ tự động xử lý dữ liệu và lên báo cáo theo dõi tình hình Nhập – Xuất – Tồn.
Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở

Lập báo cáo theo dõi chi tiết Thu – Chi tồn Quỹ tiền theo từng loại ngoại tệ. Theo dõi hàng loạt các thông tin khác có liên quan như Mục thu/chi, Khoản mục chi phí, Phòng ban, Hợp đồng…ngay trên phiếu nhập. Cho phép thực hiện điều chỉnh hàng tồn kho khi kiểm kê thừa thiếu, tính giá xuất kho cho VTHH. Hợp nhất báo cáo tài chính và báo cáo quản trị dễ dàng và nhanh chóng. Khai báo các công đoạn tập hợp chi phí tính giá thành, tính giá thành cho từng công đoạn sản xuất và luân chuyển từ công đoạn trước sang công đoạn tiếp theo. Cung cấp hệ thống báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của BTC và các cơ quản quản lý nhà nước ban hành.

Cho phép theo dõi tình hình hàng bán bị trả lại, giảm giá

 1. Phân bổ chi phí mua hàng: Đối với những chứng từ mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng trực tiếp được tính vào giá vốn như: Chi phí bảo hiểm, chi phí thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, …hệ thống cho phép người dùng lựa chọn hình thức phân bổ chi phí cho từng mặt hàng theo các phương pháp phân bổ như: theo số lượng, theo giá trị hàng mua, hay theo một tỷ lệ do người sử dụng quy định
 2. Tự động hạch toán các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ theo quy tắc người sử dụng quy định để tính vào giá thành sản phẩm cuối kỳ
 3. Đối với các công ty làm dịch vụ kế toán thì TONY hổ trợ chức năng tạo nhiều Database nên rất thuận lợi để làm nhiều công ty trên một phần mềm, mỗi công ty là 1 Database độc lập, số Database tạo không hạn chế
 4. Cuối kỳ kế toán tổng hợp thực hiện việc Khóa sổ kết chuyển số dư sang kỳ hạch toán tiếp theo
 5. Tony Accounting cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho (giá trung bình tháng, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước)
 6. Định khoản linh hoạt và tự động
  • Lọc chứng từ và Sửa chứng từ ngay trên nhật ký chung
  • Dựa trên hệ thống mạng nội bộ (LAN), Người sử dụng có thể tự quản lý dữ liệu: sao lưu hay phục hồi linh hoạt cho từng kỳ báo cáo
  • Các báo cáo thuế: Quản lý tình hình sửa dụng hóa đơn tự in, đặt in và kết xuất đưa vào hỗ trợ kê khai thuế, vì thế người dùng không cần phải nhập trực tiếp lên chương trình hỗ trợ kê khai
  • Báo cáo tổng hợp sản phẩm dở dang cuối kỳ
  • Cuối kỳ kế toán tổng hợp thực hiện việc Khóa sổ kết chuyển số dư sang kỳ hạch toán tiếp theo
  • Hạch toán với người bán và người mua có thể tiến hành theo tiền Đồng Việt Nam, ngoại tệ hoặc theo đơn vị quy ước
  • Xuất bán thành phẩm không qua kho: Xuất bán trực tiếp sản phẩm từ bộ phận sản xuất cho khách hàng

 7. Lọc chứng từ và Sửa chứng từ ngay trên nhật ký chung
 8. Dựa trên hệ thống mạng nội bộ (LAN), Người sử dụng có thể tự quản lý dữ liệu: sao lưu hay phục hồi linh hoạt cho từng kỳ báo cáo

Tự động hóa việc nhập và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ

Quản lý và lưu giữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng tài sản cố định ( TSCĐ ) của đơn vị, các hoạt động như sửa chữa TSCĐ và giá trị khấu hao của tài sản tại thời điểm bất kỳ. Chương trình cho phép xem tồn kho của từng lô ngày trên các màn hình xuất vật tư. Ngược lại người dùng có thể truy vấn từ báo cáo tổng hợp về sổ chi tiết và truy cập vào tận chứng từ phát sinh. Tự sinh số chứng từ: TONY Accounting hỗ trợ đánh số tự động các chứng từ, có công cụ đánh số lại các chứng từ đã nhập. Đặc biệt: Tự động chuyển dữ liệu báo cáo thuế sang phần mềm HTKK (do Tổng Cục Thuế phát hành).
Phân hệ này cho phép NSD xem các báo cáo Công nợ phải trả, phải thu, bảng kê hóa đơn đến hạng, sổ theo dõi chứng từ công nợ, tuổi nợ, bảng cân đối công nợ, … và lập Biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng cũng như nhà cung cấp Chức năng phân bổ tổng số tiền chiết khấu cho các mặt hàng trên một đơn hàng. Xuất dữ liệu ra phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế. Thuận tiện khi nhập Chứng từ hàng hóa - vật tư khi thanh toán bằng tiền mặt - tiền gửi: Tích hơp các nút Tạo phiếu chi ngay trong Phiếu nhập kho (Trường hợp thanh toán ngay bằng tiền mặt), tương tự nút Tạo phiếu thu với Hóa đơn bán hàng. Hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cuối kỳ, bình quân gia quyền thời điểm, thực tế đích danh, FIFO, LIFO. phần mềm kế toán TONY là giải pháp dành cho các doanh nghiệp, được xây dựng trên công nghệ tiên tiến, tính bảo mật cao, nhiều người dùng cùng thao tác trên dữ liệu. Tự động cập nhật Online, luôn cập nhật mẫu mới theo QĐ-BTC,. Chiết khấu Thương mại và chiết khấu thanh toán cho phép người dùng linh động trong việc chăm sóc khách hàng, với chính sách chiết khấu phù hợp từng thời điểm.
Gọi 0905.924.173 để gặp nhân viên tư vấn phần mềm kế toán TONY