Bit th Vincom Village|| D án Vincom Village Long Biên :

KHU BIT TH VIP NHT – NƠI ĐNG CP ĐƯỢC KHNG ĐNH – NƠI MÀ S CƯ DÂN V VÀ HOÀN THIN

Liên h Ban Qun lý D án : Hotline 0916 190 338 ch Phương Linh hoc Anh Quân 093 222 3502


Hin chúng tôi Đi din Phân Phi Các sut ngoi giao Bit th VIP- giá r nht ti Khu đô th Vincom Village Long biên gm các khu :

-Khu Bit th Bng Lăng( BL) :
Gm các loi din tích 250- 300 - 500 - 900 m2 ,gm khong 90 căn bit th chia thành 12 khu t Bng Lăng 1 đến Bng Lăng 12 vi nhng din tích nh nht là 250m2 đến 900m2.
BL1- BL5: có đc đim là nhiu din tích đ la chn t 250 -300-350-400-500m
BL6-Bl2: gm nhng căn bit th din tích ln và có s lượng cư dân v vi mt đ dày đc nht,là nhng bit th h rng, mt sau nhìn sang khu HP1,2,3 có th đánh giá đây là khu thanh bình nht và an ninh tt nht ca d án Vincom Village.

- BIT TH HOA ANH ĐÀO:

Tng s lượng khu Anh Đào có 366 căn ch yếu là bit th Anh Đào 1 và Anh Đào 2 vi nhng căn bit th din tích nh khong 145m2, nhng bit th đơn lp din tích khong 300m2 thiết kế đan xen và so le nhau.Trong khu có 04 khu vui chơi tr em và công viên.Vì thiết kế din tích nh cũng chiếm s lượng khong 35% nên s kỳ vng phù hp vi kh năng tài chính ca đa s khách hàng và vi li thế nm trên trc đường ln, gn các v trí trung tâm như Vincom Center, Sân Tenis, Trường hc, Vườn BBQ.

- BIT TH HOA SA :
KHU BIT TH HOA SA(HS) V TRÍ TRUNG TÂM – DIN TÍCH NH - MT Đ CƯ DÂN V ĐÔNG.Khu bit th Vincom Village đường Hoa Sa là khu bit th rt đông cư dân v ngay t nhng ngày đu tiên. Khi bn đi vào t đường chính 81m, r sang phi và đi đến đường Hoa Hng 45m bn s thy khu bit th HS3, HS2, HS1. khu bit th này đa phn gm nhng căn bit th song lp 200-250m2 chiếm đến hơn 80%, còn li là nhng bit th đơn lp n hu r qut t 280-350m2.

- BIT TH HOA LAN:

KHU BIT TH HOA LAN (HL) V TRÍ TRUNG TÂM - GN TRƯỜNG HC BVIS TRƯỜNG HC QUC T TT NHT VIT NAM.Khu bit th Vincom Village đường Hoa Lan là khu bit th được thiết kế dc trc đường Hoa Lan đu tiên là khu Hoa Lan 1(HL1) gm có 36 căn bit th v trí gn Vườn BBQ, Sân Tenis, Vincom Center.Khi bn đi qua cng bo v r trái là khu HL1 vi ch yếu là các bit th song lp din tích 250m2
Hoa Lan 2 và Hoa Lan 3 ôm mt trước là trường hc quc tế BVIS là nhng bit th din tích trung bình t 225m2.Nếu bn và gia đình thích mt không gian riêng bit thưa tht bit th thì đây có l là la chn tt.Tiếp theo dn xung cui là khu HL4,5,6,7,8 vi các bit th din tích 225m2 to cm giác yên tĩnh và hp vi nhng gia đình cn s thanh bình.

- BIT TH HOA PHƯỢNG

KHU BIT TH HOA PHƯỢNG(HP) V TRÍ ĐC ĐA NHIU KHU ĐP NHƯ HP4 VÀ HP5 NƠI NHIU KHÁCH HÀNG MUN :Khu bit th vincom village Hoa Phượng 1,2,3 là khu đc bit duy nht ca d án gm toàn b là nhng bit th đơn lp din tích nhiu nht là 300m2, còn li là 350-450 cá bit có nhng căn bit th gn 600m2.Được thiết kế nhìn đi din khu bit th Bng Lăng qua trc đường chính Hoa Phượng đng sau Trung Tâm thương mi, nhà tr Mapbe Canada rt thun tin khi đi mua sm và ra trc đường chính 81m.


Hin ti chúng tôi đang Phân Phi Các sut ngoi giao Bit th VIP - giá r nht ti Khu đô th Vincom Village Long biên - Sut ngoi giao Vip s lượng không nhiu.

Quý khách có nhu cu Vui lòng liên h :
Liên h Ban Qun lý D án : Hotline 0916 190 338 ch Phương Linh hoc Anh Quân 093 222 3502


Quý khách tham kho thêm ti website =>>> click heer
Quý khách tham kho thêm ti website =>>> click heer
Quý khách tham kho thêm ti website =>>> click heer
Quý khách tham kho thêm ti website =>>> click heer
Quý khách tham kho thêm ti website =>>> click heer
Quý khách tham kho thêm ti website =>>> click heer