Young Hit Young Beat Hội Tụ Hà Nội Liên hệ mua vé: 043 7474 888 - 091 513 8818Hoặc đặt vé tại : dongdoshow.com