[B]Chăm sóc da và trang điểm cá nhân 300K một khóa học[/B]
[B]- Khóa học trang điểm, chăm sóc da mở hàng tuần (2, 4, 6 và 3, 5, 7)[/B]
[B]+ Thời gian học 3 buổi/1 khóa[/B]
[B]+ Học phí:[/B] [B]300.000đ/1 khóa/1 người[/B]
[B]+ Nội dung học:[/B]

[LIST][*][B]Chăm sóc da[/B] [*][B]Massage da mặt[/B] [*][B]Trang điểm cá nhân[/B] [/LIST]
[B]Có chuyên viên tư vấn từng loại da và cách chăm sóc phù hợp[/B]
[B]Trong khóa học miễn phí Mỹ Phẩm, Sản Phẩm chăm sóc da, đảm bảo dòng sản phẩm cao cấp[/B]
[B]Liên hệ đăng ký:[/B] [B]0907275081[/B] [B]Chị Phối[/B]
[B]Địa chỉ: 588 Tỉnh Lộ 10, 27/31/3A Bình Tân[/B]
[IMG]http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/071112_LSSK_da_dan-viet.jpg[/IMG]
[IMG]http://sunflowervn.edu.vn/FileStorage/Education/Image/trang-diem-5.jpg[/IMG]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]