Giấy note không còn là một khái niệm xa lạ gì với giới văn phòng cũng như học đường. Đặc biệt, giấy note cũng được coi là một công cụ quảng bá thương hiệu doanh nghiệp ngày nay. Với nhà in quy mô lớn, phương tiện hiện đại, An Việt cam kết mang đến cho quý khách hàng những mẫu giấy note chất lượng...
Trang:*32 người thích điều này.
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/21/204930/201303203625_quang_cao_net.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/21/204930/201303203818_quang_cao_net.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/21/204930/201303203625_quang_cao_net.jpg[/IMG]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]