0934.301.301 giá 3,2tr.
0986.490.490 giá 4tr.
0987.965.965 giá 5,5tr.
0977.151.151 (Gánh đều Độc đáo) giá 6tr.
0978910.910 (Lợi nhuận là 9. Uy tín là 10) giá 12tr.
Lh: 0904397577.