thanh lý :

0968.868.991
0968.868.994
0968.868.995
0968.868.559
= 400k/1sim (bán cả 4sim giá fix không mặc c)