Hiện tại tôi đang có 300 kít học sinh nguyên kít xuất kh0 2013, đầu 096, ko liền dải
bán giá 28k/sim (dạo trc mua 36.5k/sim)
liên hệ 0988.842.842