Liên hệ : 0976.72.37.37 - 0928.95.59.95
Giao hàng toàn quốc
Viettel :
09.62.72.92.12 = 1.5tr
01679.68.68.78 = 950
0962.78.88.78 = 1.5tr
0963.343.443 = 2tr
09.69.99.19.09 = 2.5tr

vina :
01299.00.3333 = 3.5tr
094.666.77.87 = 1.5tr
0947.66.88.16 = 2.5tr
0917.64.38.79 = 1.5tr
0949.286.799 = 1.8tr
0942.16.86.79= 2.8tr
0949.266.286 = 2.5tr
0942.479.886 = 1.5tr

mobi :
0934.990.797 = 950
0934.99.79.38= 1.2tr
0934.997.839 = 950
0932.558.139 = 850
0935.07.79.78 = 1.2tr
0935.490.480 = 650

vinammobile :
09.29.29.29.01 = 750
0926.272.273 = 650
0926.57.68.79 = 850
0927.286.479 = 550