Khám phá phiên bản mới nhất của SolidWorks 2015 giúp bạn nhanh chóng giải quyết những thách thức trong thiết kế, phân tích, mô phỏng, dễ dàng cải tiến sản phẩm qua tin tức của ViHoth, Đại lý ủy quyền SOLIDWORKS, đơn vị cung cấp Solidworks bản quyền.Web2 cho SOLIDWORKS Enterprise PDM là một thương hiệu của web client mới cho cả máy tính để bàn và các nền tảng di động. Web Client mới cho phép nhanh chóng tìm kiếm tập tin và duyệt web, điều hướng dễ dàng, và truy cập vào tất cả các chức năng thông thường như Sử dụng ở đâu, Chứa, Check-in và Check-out, và thay đổi trạng thái. Nó cũng dễ dàng để tải lên và tải về các tập tin cho người làm việc từ xa tương tác với các Vault và các dự án thiết kế của bạn. Phiên bản điện thoại di động giúp các thành viên dễ dàng truy cập thông tin mới nhất, đưa ra quyết định, và đề xuất hành động kịp thời.
Khám phá những phiên bản mới nhất của SolidWorks 2015 giúp bạn nhanh chóng giải quyết những thách thức trong thiết kế, phân tích, mô phỏng, dễ dàng cải tiến sản phẩm.
Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến về Web2 cho SOLIDWORKS Enterprise PDM trong SOLIDWORKS 2015
Liên hệ ViHoth để được tư vấn về Solidworks 2015 và việc sử dụng bản quyền Solidworks


Dịch: ViHoth
Nguồn: SolidWorks DS