Cử nhân Luật Hành chính, hệ CQ, HKHN, hình thức khá, nhanh nhẹn, sáng tạo, hồ sơ, lý lịch rõ ràng, có khả năng và kinh nghiệm mong muốn tìm việc liên quan...đến...
- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu khảo sát, đầu tư thành lập mới doanh nghiệp...
- Hoàn thiện các thủ tục cấp phép thành lập các loại hình doanh nghiệp, công ty.
( ưu tiên các lĩnh vực đầu tư sản xuất có sử dụng từ 200 đến 3000 lao động, khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng...vv)
- Xây dựng hệ thống văn bản quy chế, quy định quản lý nội bộ.
- Xây dựng hệ thống VB quy chế, quy định, pháp chế quản lý tổ chức hành chính phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp, phù hợp theo pháp Luật Việt Nam.
- Xây dựng các loại bảng biểu mẫu..., mô tả công việc cho các vị trí chức danh , hướng dẫn, sắp xếp, giám sát bàn giao công việc cụ thể theo bảng mô tả công việc.
- Tổ chức tuyển dụng lao động phổ thông quy mô lớn.
- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chức năng hành chính Việt Nam.
- Khả năng làm việc chi tiết, tìm việc làm dài hạn hoặc theo từng giai đoạn cụ thể, mức lương thoả thuận phù hợp.
Vui lòng liên hệ: Em Lâm: 091.227.9190 ( Xin chân thành cảm ơn!)
Y!M. lamformen1977@yahoo.com