Toàn bộ Nkit 100%, Cả lô giá 2,89T
0946.709.666
0916.17.3579


0978870456
0986875234

(Hàng độc đủ 10 số tự nhiên)