Cần bán đôi Song Kiếm Hợp Bích cho tình yêu:
0967.211.666 0967.221.666
Anh em kết alo nhé : Hotline : 0993.271.222