Đoạn video dài 2 phút 45 giây cho thấy tất cả mọi thứ dường như bị đảo ngược. *Thực tế, Messe Kopp đã quay đoạn clip hoàn chỉnh một cách bình thường như các clip khác. Tuy nhiên sau đó anh đã dùng kỹ xảo nghịch đảo phim có trong các phần mềm biên tập phim để biến nó thành một đoạn phim quay ngược thời gian.