Năm 2005, theo quyết định số: 1003/QĐ-BGD& ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học y tế (thành lập từ năm 1960) được nâng cấp thành Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Trường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ từ cao đẳng trở xuống theo cơ cấu của hệ thống giáo dục quốc dân, với hệ thống văn bằng - chứng chỉ giáo dục theo quy định của pháp luật. Trường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ quản lý y tế đạt tiêu chuẩn quốc gia và theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế. Ngoài ra trường còn triển khai áp dụng khoa học - công nghệ vào các ngành học, gắn thực tiễn nghiên cứu với đào tào nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của y tế quốc gia.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, Phố Hải Sơn, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
Thông tin tuyển sinh năm 2014
- Ký hiệu trường: CYQ – Tổng chỉ tiêu: 400
- Ngành đào tạo: Điều dưỡng
- Khu vực tuyển sinh: Toàn quốc
- Hình thức thi tuyển: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo lịch thi chung của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Hồ sơ yêu cầu: thí sinh nộp hồ sơ theo mẫu của Bộ GDĐT.
- Yêu cầu khác: không.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Nguồn: tuyensinh99.com