Máy kinh vĩ ra đời khi nào, chúng ta cùng tìm hiểu về sự ra đời của máy kinh vĩ qua bài viết sau:
Vào cuối thập niên 1780 Jesse Ramsden , một Yorkshireman từ Halifax , Anh đã phát triển các công cụ phân chia phân chia quy mô góc chính xác để trong vòng một giây của vòng cung, được giao nhiệm vụ xây dựng một công cụ mới cho người Anh Ordnance Survey . Các Ramsden Máy kinh vĩ đã được sử dụng trong vài năm tới để lập bản đồ toàn bộ miền nam nước Anh bằng tam giác.

Trong cách tính mạng, việc sử dụng buộc phải định tâm tăng tốc độ hoạt động trong khi duy trì độ chính xác cao nhất. Máy kinh vĩ hoặc các mục tiêu có thể được nhanh chóng loại bỏ khỏi, hoặc socketed vào, tấm định tâm buộc với phụ mm chính xác. Ngày nay GPS ăng-ten được sử dụng cho vị trí trắc địa sử dụng một hệ thống lắp đặt tương tự.
Máy kinh vĩ hiện đại bao gồm một kính thiên văn có thể di chuyển được gắn trong vòng hai trục vuông góc, ngang hoặc trục trunnion , và trục thẳng đứng.
Trước khi sử dụng, máy kinh vĩ phải được đặt thẳng đứng một cách chính xác trên điểm được đo bằng cách sử dụng một bob thẳng đứng , giảm mạnh quang học hoặc tâm Laze.
Cả hai trục của một Máy kinh vĩ được trang bị với các vòng tròn xoắn có thể được đọc thông qua kính lúp. (R. Anders giúp M. Denham khám phá công nghệ này vào năm 1864).