Đại học Đà Lạt tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm 2014 với chỉ tiêu 130 sinh viên, thời gian đào tạo 4.5 năm.
Với 50 năm phát triển, Đại học Đà Lạt được xem là một địa chỉ đào tạo uy tín, đào tạo nhân lực có trình độ cao và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Năm 2014 trường tiếp tục tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên như sau:
Các ngành đào tạo:
• Công nghệ thông tin
• Kế toán
• Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm 2014: 130 sinh viên
Đối tượng: những người đã có bằng tốt nghiệp hoặc tương đương.
Cơ sở liên kết đào tạo: Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng
Thời gian Đào tạo: 4.5 năm (Bốn năm rưỡi).
Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2014.
Thời gian thi tuyển: 26-27/4/2014
Xem chi tiết nội dung tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm 2014 trường Đại học Đà Lạt tại đây
Nguồn: tuyensinh99.com