**
- GIấy Clever định lượng 70, một Ream có 500 tờ,*
- Một thùng có 5 Ream
- GIá :53,000VNĐ
- GIá trên chua bao gồm VAT
- GIấy trắng đẹp và dày
- Liên hệ:
ĐT: 01656.157.845 Ms Vân