Thông báo giá gốc Kim Văn Kim Lũ
Tầng 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20 gốc 14 triệu
Tầng 6 - 16 giá gốc 14.5 triệu
Tầng 20 - 25 giá gốc 13.5 triệu
Tầng 26 - 30 giá gốc 12.5 triệu
Tầng 31 - 35 giá gốc 12 triệu* Quý Anh chị co nhu cầu liên hệ mình 0987712903