Cách sử dụng [b][url=http://mayruaxecongnghiep.com/may-lam-lanh-nuoc.html]Máy làm lạnh nước[/url][/b]:

I. Kiểm tra trước khi khởi động máy:

1. Kiểm tra dây tiếp đất thực sự đã được nối đảm bảo không?

2. Kiểm tra hệ thống tuần hòan nước lạnh và hệ thống tuần hòan nước giải nhiệt đã có đủ nước và các van nước lắp đặt ở vị trí mở hay không?

3. Kiểm tra xác định các van của hệ thống ống dẫn nước là ở tình trạng họat động bình thường hay không?

4. Kiểm tra các linh kiện điện và các công tắc ở tủ có chức năng họat động bình thường hay không (Nếu không bình thường, yêu cầu phải sữa chữa lại ngay)?

5. Kiểm tra điện áp nguồn cấp có phù hợp với khỏang làm việc xác định của máy lạnh hay không?

6. Kiểm tra mức dầu của kính quan sát có bình thường hay không (Mức dầu bình thường của kính quan sát sẽ giữ ở mức 2/3 trở lên của kính quan sát.)

Xác định tòan bộ đồng hồ áp suất của máy lạnh là trong tình trạng họat động bình thường.

II. Trình tư khởi động hệ thống :

1. Khởi động AHU hoặc FCU

2. Khởi động mô tơ quạt tháp giải nhiệt

3. Khởi động bơm nước giải nhiệt

4. Khởi động bơm nước lạnh

5. Khởi động máy nén của máy làm lạnh nước Khi bắt đầu khởi động hoặc sau khi dừng thời gian dài, máy nén phải gia nhiệt cacte khỏang 8 – 16 giờ