0964.929292=20T
Sim trả trước nguyên kít
Fix mạnh, các bác có nhu cầu alo 0976.878787 ạ