[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]THÔNG BÁO: HỘI THẢO KHÁCH HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Vào lúc: 09h00 ngày 29 tháng 11 năm 2013[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Địa điểm: Cà Phê Phú Sỹ 50 Yersin - Nha Trang[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Nội dung: Giới thiệu đặc điểm và tính năng của đàn phím điện tử Roland BK-5, BK-9.[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]CÔNG TY TNHH MTV TM-DV LÊ MAI[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Địa chỉ: 7F Tô Hiến Thành, Nha Trang-Khánh Hòa[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]
Điện thoại : 0583 510563 - 0903 555 020 Email : lemaimusic@gmail.com
[/COLOR]