Các quy định pháp lý thành lập công ty bảo vệ


Dịch vụ bảo vệ ngày này khá phát triển, nhiều công ty bảo vệ được thành lập. Để đăng kí thành lập công ty bảo vệ, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ những điều kiện sau đây:

Để đăng ký thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ uy tín , bạn cần chuẩn bị những điều kiện như sau (theo quy định tại Nghị định 52/2008/NĐ-CP)

Điều kiện về trụ sở

Nếu nhà thuê thì hợp đồng phải từ 1 năm trở lên có công chứng - nếu nhà của chủ doanh nghiệp thì phải xuất trình sổ đỏ, giấy tờ nhà bản sao có chứng thực hợp pháp ...

Điều kiện về hồ sơ sau khi có đăng ký kinh doanh - tiến hành thủ tục xin giấy phép con:

Giấy đăng ký kinh doanh công ty + biểu trưng logo có chữ ký và đóng dấu xác nhận; Bản khai lý lịch có dán ảnh; Bản sao bằng tốt nghiệp theo quy định; Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp cấp; Hồ sơ nộp tại cơ quan Công An nơi đặt trụ sở.

Điều kiện về vốn

Vốn pháp định phải là 2 tỷ (ký quỹ ở ngân hàng và nhờ ngân hàng xác nhận để bổ sung vào hồ sơ - có giấy xác nhận số tiền ký quỹ của Ngân hàng).

Điều kiện đối với người đứng đầu công ty bảo vệ:

Giám đốc/ thành viên /cổ đông công ty có trình độ cao đẳng hoặc đại hoc khối kinh tế, luật (điều 9, NĐ 52)

Lý lịch tư pháp + sơ yếu lý lịch có dán ảnh của Giám đốc/thành viên/cổ đông tham gia...