Các thành phần của khu lăng mộ đá : lăng thờ đá, lư hương đá, lan can đá, nghê đá, cuốn thư đá (bình phong đá) …Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ nhiệt tình, chuyên nghiệp.
Lăng thờ đá thường được đặt ở những khu lăng mộ hoặc nơi làm bàn thờ chung. Cơ sở đá mỹ nghệ Thiên Phú sản xuất các mẫu lăng thờ đá mới nhất có kích thước chuẩn. Các sản phẩm về lăng thờ đá được chúng tôi làm bằng đá xanh Ninh Bình.