web ghi lô đề online dành cho các bạn với nhu cầu chơi số đề giải trí ,hình thức đặt số qua web.thanh toán nhanh chóng qua BAOKIM ATM hoặc PM (perfectmoney) tùy theo người đánh.
cách thức chơi đề rất đơn giản.các bạn ghi trực tiếp qua web và thanh toán khi có kết quả trong ngày


web hiện tại có 3 hình thức nạp tiền là BAOKIM , tài khoản ngân hàng, và PM (perfectmoney)


đại lý được tính 5% tổng số tiền ghi trong ngày


tặng 30% cho lần nạp tiền đầu tiên


vào web để biết thêm thông tin:


lode188.info
miền nam bao lô 2 số 1 ngàn = 13 ngàn : trúng 1 ngàn được 72 ngàn


miền nam bao lô 3 số 1 ngàn = 13 ngàn : trúng 1 ngàn được 600 ngàn


miền trung bao lô 2 số 1 ngàn = 13 ngàn : trúng 1 ngàn được 72 ngàn


miền trung bao lô 3 số 1 ngàn = 13 ngàn :trúng 1 ngàn được 600 ngàn


miền bắc bao lô 2 số 1 ngàn = 22 ngàn :trúng 1 ngàn được 75 ngàn


miền bắc bao lô 3 số 1 ngàn = 20 ngàn :trúng 1 ngàn được 600 ngàn


xiên miền nam 1 ngàn = 30 ngàn :trúng 1 ngàn được 600 ngàn


xiên miền trung 1 ngàn = 30 ngàn : trúng 1 ngàn được 600 ngàn


xiên miền bắc 1 ngàn = 40 ngàn :trúng 1 ngàn được 600 ngàn


lode188.info