Nhiều người trên thế giới này có khả năng phép thuật. Và nhiều người khác thì lại lão luyện với thanh kiếm. Nhưng ít, rất ít người làm được một điều khó khăn: là bậc thầy cả về pháp thuật lẫn binh khí. Những bậc thầy của nghệ thuật chiến đấu và phép thuật đó chính là đấu sĩ quyến năng (Magic Gladiator). Các đấu sĩ này có thể tìm ra được bí mật của việc dùng phép thuật chiến đấu trong khi có thể mặc những áo giáp vốn làm cản trở việc thi hành phép thuật. Ngoài ra, họ cũng sử dụng các loại binh khí thành thạo như giới hiệp sỹ. Và vì những đặc điểm tự nhiên khác thường, họ có khả năng chịu dựng bị thường và có thể đi trên những quảng đường dài. Nhưng đầu sĩ quyền năng học rất nhanh và tiến bộ với tốc độ phi mã so với những chủng tộc người khác.

Bảng đặc tính của Đấu sĩ quyền năng game mu moi ra

Các thông số ban đầu (khi tạo nhân vật)

Sự sống 26
Nhanh nhẹn 26
Sức mạnh 26
Năng lượng 26
Lượng máu 110
Lượng phép (mana) 60
Tổng điểm 104

Các thông số tăng trưởng

Điểm cộng khi tăng level 7
Lượng máu tăng khi lên level 1
Lượng phép tăng khi lên level 1
Mức máu tăng trên mỗi điểm cộng của sự sống 2
Mức phép tăng trên mỗi điểm cộng của năng lượng 2

Đấu sĩ quyền năng có thể dùng các loại phép thuật, các loại vũ khí mà giới hiệp sỹ hay phù thuỷ dùng. Dù rằng, các kỹ năng chiến đấu và phép thuật của họ không thể bằng với các hiệp sỹ hay phù thuỷ thượng đẳng, nhưng sự kết hợp giữa hai loại kỹ năng trên làm cho họ có một khả năng tàn phá cực kỳ lớn. Các đấu sỹ có thể đạt đến cảnh giới tối cao của kỹ năng tấn công tột bực. Các loại vũ khí, trang bị có trong game được họ sử dụng chỉ với mức level bằng 2/3 mức yêu cầu với chủng người khác. Bên cạnh đó, mức level cần thiết để di chuyển đến các bản đồ khác nhau cũng thấp hơn các chủng loài còn lại khá nhiều. Và sau cùng, để có được một nhân vật Magic Gladiator bạn phải có một nhân vật thuộc ba chủng loại cơ bản bên trên đạt đến mức level 220. Thỏa sức khám phá Mu FPT - MU MOI !