[B]Kính gửi Quý Cty![/B]
Cty Fibo có bộ giải pháp [B]Digital Marketing[/B] giúp doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng tiềm năng & giữ mối liên lạc với khách hàng cũ.
Với những ưu điểm:

[LIST][*]Rẻ hơn thị trường 20%[*]Giúp doanh nghiệp tăng doanh thu.[*]Hỗ trợ đăng ký Brandname miễn phí[/LIST]
[B]Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:[/B]
[B]TR[/B][B]ƯƠ[/B][B]NG L[/B][B]Ê[/B] [B]NG[/B][B]Ọ[/B][B]C N[/B][B]Ữ[/B]
[B][I]Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Sms Gateway, Sms Marketing[/I][/B]
Telephone: [B]09 0304 1350[/B]
Phone: [B]08 7303 7399[/B][B]*[/B]Ext:[B]*1540
[/B]Email:*[B]nu.tln[at]fibo.vn[/B]
Yahoo:[B]*truonglengocnu[/B]
Skype:[B]*truonglengocnu[/B]
[B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/22/851441/201303111118_images11.jpg[/IMG][/B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/22/851441/201303111118_images11.jpg[/IMG]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]