0935.560.560
nguyên kit ko dính 4 và 7
0963.793.793
nguyên kit
0966.24 68.68
đã kit vào tên chính chủ
cả 3 sim 19.800k nofix call =chốt
mặc cả tự vả vào mồm
không bán lẻ
call 0979399993